Twitter
test

Craig yr Oesoedd

Arddangosfa yn yr awyr agored o’r prif fathau o greigiau yng Nghymru yw Creigiau’r Oesoedd.

Mae’n cwmpasu dros 300 miliwn o flynyddoedd o hanes Cymru, ac mae’n rhedeg ar hyd y Rhodfa yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddod i adnabod y creigiau yng Nghreigiau’r Oesoedd, a’r planhigion a’r cennau sy’n gysylltiedig â hwy. Mae’r rhain yn cynnwys clipiau ffilm o’r daearegwr Dr. John Davies a’r arbenigwr cen Ray Woods, a gwaith animeiddio gan Emily Hinshelwood a gomisiynwyd yn arbennig.

Os hoffech ymweld â Chreigiau’r Oesoedd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, dilynwch y ddolen hon i weld yr amseroedd agor a’r prisiau mynediad.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â bruce.langridge@gardenofwales.org.uk

A Creigiau Cyn-Gambriaidd 615 miliwn o flynyddoedd oed
B Creigiau Cambriaidd 510 miliwn o flynyddoedd oed
C Creigiau Folcanig Ordofigaidd 475 miliwn o flynyddoedd oed
D Dolerit Smotiog Ordofigaidd 475 miliwn o flynyddoedd oed
E Lafa rhyolitig Ordofigaidd 480 miliwn o flynyddoedd oed
F Craig Silwraidd 430 miliwn o flynyddoedd oed
G Tywodfaen Coch Defonaidd 400 miliwn o flynyddoedd oed
H Calchfaen Carbonifferaidd Dolomitig 330 miliwn o flynyddoedd oed
I Calchfaen Carbonifferaidd 330 miliwn o flynyddoedd oed
J Tywodfaen Carbonifferaidd Uchaf 310 miliwn o flynyddoedd oed
K ‘Grut Melinfaen’ Carbonifferaidd 325 miliwn o flynyddoedd oed

Rock of Ages site map

Cydnabyddiaeth: gwnaed y gwaith animeiddio gan Emily Hinshelwood.

Nid oes unrhyw hawlfraint ar y ffilmiau a’r gwaith animeiddio. Gellir eu defnyddio eto at ddibenion dielw ar yr amod y caiff eu gwneuthurwyr a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eu cydnabod gyda dolen yn ôl i’r safle hwn.

Ariannwyd y gwe-dudalennau hyn gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.