Twitter
/Mae hanes creigiau Cymru gyda’r mwyaf diddorol yn y byd

Mae hanes creigiau Cymru gyda’r mwyaf diddorol yn y byd

Cerrig Ateb

The origin points of all the display rocks

O ble y daeth y creigiau ein?

1 Creigiau Cyn-Gambriaidd 615 miliwn o flynyddoedd oed
2 Creigiau Cambriaidd 510 miliwn o flynyddoedd oed
3 Creigiau Folcanig Ordofigaidd 475 miliwn o flynyddoedd oed
4 Dolerit Smotiog Ordofigaidd 475 miliwn o flynyddoedd oed
5 Lafa rhyolitig Ordofigaidd 480 miliwn o flynyddoedd oed
6 Craig Silwraidd 430 miliwn o flynyddoedd oed
7 Tywodfaen Coch Defonaidd 400 miliwn o flynyddoedd oed
8 Calchfaen Carbonifferaidd Dolomitig 330 miliwn o flynyddoedd oed
9 Calchfaen Carbonifferaidd 330 miliwn o flynyddoedd oed
10 Tywodfaen Carbonifferaidd Uchaf 310 miliwn o flynyddoedd oed
11 ‘Grut Melinfaen’ Carbonifferaidd 325 miliwn o flynyddoedd oed

Mae’r meini ar ochr y llwybr hwn yn llawn cliwiau am hanes creigiau Cymru. Craffwch arnynt ac fe gewch hyd i dystiolaeth am ynysoedd folcanig, difodiant anifeiliaid, newidiadau hinsoddol dramatig, ac ymddangosiad a boddiad cyfandiroedd.

Wrth droedio’r llwybr byddwch yn olrhain hanes daearegol Cymru dros 300 miliwn a mwy o flynyddoedd.

Planhigion y Creigiau

Byddwch yn darganfod hefyd sut mae daeareg wedi cael dylanwad mawr ar blanhigion Cymru. Mae dros 75 o wahanol rywogaethau o gennau yn tyfu ar y creigiau hyn. Ynghyd â mwsoglau, y tywydd a dŵr, mae cennau yn helpu i ddarnio’r creigiau a’u troi yn bridd.

Creigiau Cymru

Mae Cymru wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad ein dealltwriaeth o ddaeareg. Cafodd y cyfnod Cambriaidd ei enwi wedi i Adam Sedgwick, un o sylfaenwyr daeareg fodern, astudio rhai o greigiau Cymru, tra bod y cyfnodau Ordofigaidd a Silwraidd wedi’u henwi ar ôl dau o lwythau hynafol y wlad.

Mae daeareg hefyd wedi esgor ar gyfnodau ffyniannus yn hanes Cymru – mae aur, copr, glo, llechfaen a thywodfaen y wlad wedi cael eu cloddio a’u mwyngloddio ar raddfa fawr.