Twitter
//Tywodfaen Coch Defonaidd

Tywodfaen Coch Defonaidd


Y creigiau hyn oedd y rhai cyntaf yng Nghymru a ffurfiwyd ar wyneb y tir.

Y tywodfeini hyn yw sail Bannau Brycheiniog a chafodd yr haenau o dywod eu dyddodi’n wreiddiol gan afonydd mawr a lifai ar draws gwastadeddau eang yn gorwedd i’r de o gadwyn o fynyddoedd mawr.

Nofiai pysgod cyntefig yn yr afonydd ac ar y tir tyfai planhigion bach yn debyg i redyn syml.

Cyfoeth Botanegol

Creigiau gwaddod tebyg sy’n sail i’r Ardd Fotaneg.

Mae’r priddoedd sy’n datblygu ar y Tywodfaen Coch Defonaidd yn amaethyddol gyfoethog ac yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las (tua 10 munud yn unig o fan hyn), ardal a gaiff ei ffermio’n organig, mae’r dolydd sy’n gyforiog o flodau gwyllt yn cael eu pori gan fridiau o wartheg a defaid Cymreig.

Paradwys i’r is blanhigion

Mae malurion a lleithder yn crynhoi mewn agennau yn y creigiau mandyllog hyn.

Mae hyn, ynghyd â’u cemeg gymhleth, wedi caniatáu i 37 o wahanol gennau yn ogystal â nifer o fwsoglau dyfu ar y meini hyn.

Mae rhai o’r cennau gwastad a chrystiog hyn dros 15cm o led, a gall rhai ohonynt fod dros 100 oed.

origin of the devonian red sandstone sampleO ble y daeth y meini hyn?
Chwarel Heol Senni, Powys


400 million years old

The Devonian Red Sandstone display at the NBG

Moss and lichens on Devonian Red Sandstone

Mwsogl a chen ar Dywodfaen Coch Dyfnaint

The nearby Waun Las Top Hay Meadow, which sits on Devonian Red Sandstone

Gweirglodd uchaf Waun Las gerllaw, sy’n eistedd ar Dywodfaen Coch Defonaidd

Typical Devonian Red Sandstone landscape: Welsh black cattle grazing with the Great Glasshouse at the National Botanic Gardens in the background.

Tirwedd o Dywodfaen Coch Defonaidd nodweddiadol: Gwartheg duon Cymreig yn pori gyda’r Tŷ Gwydr Mawr yn y cefndir.