Twitter
//Tywodfaen Carbonifferaidd Uchaf

Tywodfaen Carbonifferaidd Uchaf


Fedrwch chi weld y ffosilau ar wynebau’r blociau hyn o Dywodfaen Pennant? Chwiliwch am linellau mawr, hir. Gweddillion calamitau, sef coed 30 metr o uchder, yw’r rhain. Roeddent yn perthyn o bell i’r marchrawn byrgoes (Equisetum rhyw.) sydd i’w gweld heddiw.

Ysgubodd afonydd mawr waddodion i mewn i’r moroedd bas y ffurfiodd y calchfeini ynddynt. Gwaddodion rhynglanwol a ddyddodwyd gyntaf ac yna, yn ddiweddarach, datblygodd deltâu a gwernydd trofannol ar hyd glannau eu prif afonydd, gan greu tirwedd yn ymdebygu i ddelta’r Mississippi heddiw.

Wrth i lannau’r afonydd ddymchwel, cwympodd nifer fawr o’r coed a dyfai ar eu hyd i mewn i’r sianeli, gan ffurfio tagfeydd tebyg i’r dagfa sydd i’w gweld ar wynebau’r creigiau ar y dde.

Diemyntau Du

Planhigion pydredig gwernydd trofannol enfawr y cyfnod Carbonifferaidd a roddodd fod i wythiennau glo de Cymru. Mae darnau mân o lo i’w gweld ar wynebau’r creigiau hyn. Ond gronynnau o dywod yn sownd wrth ei gilydd yw Tywodfaen Pennant yn bennaf.

Where the Upper Carboniferous Sandstone display rocks came fromO ble y daeth y meini hyn?
Chwarel Hafod Fach, Aber-carn, Gwent


310 million years old

Upper Carboniferous Sandstone at the NBG

Welsh coal mine
Pwll glo yng Nghymru

Lump of coal

Darn o lo

Dew drops on horsetail
Gwlith ar farchrawn